weekbericht nummer 8

08-10-2021

Inloop kleutergroepen

Op dinsdag 12 oktober houden de kleutergroepen de eerste inloopochtend. Op deze ochtend mogen de kinderen 1 persoon uitnodigen om mee te komen naar de klas. Dit kan een ouder zijn, maar ook bijvoorbeeld een opa, oma, oom of tante. Zodra de bel gaat en de deuren open gaan mag deze persoon met het kind mee naar binnen lopen. De kinderen hangen hun jas en tas zelf op en hebben daarna de gelegenheid om samen met u of iemand anders te spelen of te werken in de klas. 

Om 8:45 uur gaat de timer; de inloop is dan afgelopen. De volwassenen gaan naar huis en de kinderen komen in de kring. 

Het is een uitnodiging en geen verplichting. Dit geldt ook voor de tijd. Als u en uw kind na 5 of 10 minuten klaar zijn, dan is dat ook helemaal prima en kunt u eerder weg gaan en uw kind werkt/speelt verder. Echter verwachten wij wel dat alle kinderen om 8:30 uur gewoon op school zijn. 

We plannen alle inloopmomenten op verschillende dagen, zodat iedereen wel een keer in de gelegenheid is om te komen. Volgende maand is er weer een inloop. 

Tot dan!

 

Boekenmarkt

Op vrijdag 15 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met met een boekenmarkt. De markt vindt plaats in de hal, de gangen en lokalen rondom de hal en start om 11:45 uur. U bent als ouder van harte welkom (max. één ouder per kind). 

Voor de verkoop gelden de volgende regels:

- Kinderen uit groep 1-2 verkopen onder begeleiding van een ouder. 

- Kinderen uit groep 1 t/m 3 gaan onder begeleiding van een volwassene of oudere broer/zus de markt op.

- De boeken moeten geprijsd zijn, met een maximumprijs van €1,50.

 

Om 12.15 uur is de boekenmarkt afgelopen en gaat de bel. Alle kinderen gaan dan nog even terug naar de eigen groep.

 

Logopedische screening

Volgende maand komt logopediste Mieke Wilterdink in de groepen 1-2 een aantal kinderen screenen. Dit geeft handvatten en advies voor zowel de leerkracht als de ouder(s). Het eventuele advies wat hieruit voortkomt wordt met u gedeeld. Heeft u bezwaar tegen deze screening, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

 

Speelgoeddag

Op 15 oktober, de laatste schooldag voor de herfstvakantie, mogen de kleuters binnen- en buitenspeelgoed mee naar school nemen.

homework homework