Week 23

Lezen

Veel leerlingen komen trots vertellen dat ze thuis aan het oefenen zijn met Zoem en Leesturbo en dat ze dit heel leuk vinden. Ze merken zelf nu ook dat ze steeds meer woorden en zinnen kunnen lezen. Inmiddels zijn we gestart met kern 8, zie doelen in de bijlage. De toetsgegevens van kern 7 komen deze week mee naar huis. De begrijpend leestoetsen zijn al meegegeven. 

Op expeditie

Dit is de afrondende week van het thema ‘wij gaan op expeditie’. U bent door uw kind uitgenodigd om woensdag om 12.10 een kijkje te nemen in onze klas. Daarna zullen we de spullen op gaan ruimen om ruimte te maken voor een nieuw thema voor na de vakantie. 

 

20230217_103142 20230217_103142
20230217_143744 20230217_143744
20230217_143747 20230217_143747